SAL7376, Act: V°151.2-R°152.1 (302 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°151.2-R°152.1  
Act
Date: 1482-11-26

Transcription

2021-01-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want raes van baussele als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
de tot onder den ande(re)n tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve goessens oege soe wair die belegen zijn hem met/
br andriese va(n) voshem vorste(r) alle de selve goede heeft doen/
leve(re)n en(de) der huysvrouwen desselfs goessens ja(n)ne en(de) pete(re)n/
stockelpot dach van rechte te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) heeft doen bescheyden tot welken dage/
de voirs(creven) p(er)sone(n) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert/
en zijn den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc heeft gebleken bij rapport en(de) claernissen des voirs(creven)
//
vorsters de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet/
te zijne gewesen hebben voir eene(n) vo(n)nisse datmen den voirs(creven)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es in sca(m)pno nove(m)br(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt