SAL7376, Act: V°155.2 (315 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°155.2  
Act
Date: 1482-12-04

Transcription

2021-01-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan en(de) jacop tybe gebruede(re)n sonen wilen jans in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijdt dat jan de vos die de moeder wilen/
der voirs(creven) gebruede(re)n getrouwt hadde hen allessins v(er)nuecht/
en(de) voldaen hadde heeft van allen alsulken have en(de) vliegen(de) /
erve als den selve(n) gebruede(re)n e(n)nichssins toebehoiren soude/
moegen bekynnen(de) hen d(air)inne gheen recht meer te hebben(e)/
scelden(de) hem d(air)af volcomelijc quijte p(ro)mitt(entes) null(etanus) alloqui/
aliquo iu(r)e sp(irit)uali vel seculari quovismodo infutur(um) cor(am)/
boxhore(n) hoeve(n) dece(m)br(is) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt