SAL7376, Act: V°180.2 (356 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°180.2  
Act
Date: 1482-12-20

Transcription

2021-04-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vander questien die geweest es tusschen pirar jaboncal/
onsen poirte(r) die alhier bescreve(n) hadde den meye(r) va(n) loppoingne/
mits seke(re)n arresten bij hem gedaen in co(n)trarien vand(er) porterien/
van deser stadt soe hij te kynnen gaf om die ontslagen te/
hebben(e) dairtegen de meye(r) voirs(creven) co(m)pare(re)nde bijder stadt/
heeft te kynnen gegeve(n) en(de) genoech doen blijken bij c(er)tificacie(n)/
vand(en) wet va(n) loppoingne voirs(creven) dat de selve poirte(r) hem/
verobligeert hadde aldair aen hem te betalen(e) zeke(r) kue(re)n/
tot ii peters toe en(de) dat voe(r) en(de) aleer de voirs(creven) pirar de/
voirs(creven) porterie ae(n)veert hadde dwelc hij genoech bekinde/
versueken(de) alsoe de voirs(creven) meye(r) tre(n)voy soe es den selven/
p(ar)tien uutgesproken dat de voirs(creven) poirte(r) ae(n)gaen(de) desen rechts/
plegen sal ter plaetsen va(n) loppoingne voirs(creven) [en(de)] dat de selve/
poirte(r) hem v(er)obligeert hadde ald(air) aen he(m) met zijnder/
impetracien verdoolt es act(um) in co(n)silio opidi dec(embris) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt