SAL7376, Act: V°21.3 (42 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°21.3  
Act
Date: 1482-07-05

Transcription

2019-03-17 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen (et)c(etera) dat henric(us) slaets p(ro)cur(eur) inden hove va(n) luydick/
heeft geconst(itueert) meeste(re)n wille(m)me stradio gheerde vand(en) dijcke/
jorijsen van londerseele pete(re)n va(n) voe(re)ndale en(de) jeronimu(s)/
coci aut alle zijn saken in meliori forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo /
iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] abs(oloens) boxh(oren) scab(inis) julii v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt