SAL7376, Act: V°22.2 (45 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°22.2  
Act
Date: 1482-07-06

Transcription

2019-03-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) arnoldus de kets als p(ro)cur(eur) der fermerien vand(en) beghijn/
hoven te loeven(en) ter eender en(de) joes absoloens sone wilen/
joes ter ande(re) die op heden dach va(n) rechte tegen malcande(re)n/
hadden inde banck te werchte(r) [velthem] van seke(re) v(er)volgen en(de) dageme(n)te/
die arnoldus op joes goede aldair bego(n)nen hadde te doen(e) en(de) die/
bijden selve(n) joese gescudt zijn hebben den selve(n) hue(re)n dach op heden/
aldair dienen(de) geco(n)tumeert uutgestelt en(de) v(er)lingt tot den naesten/
genechte aldair om alsdan aldair te dienen(e) gelijc dien op heden/
gedient soude hebben op dat zijs h(ier)inne hie(re)nbynne(n) niet eens en/
wordden cor(am) roela(n)ts tybe julii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt