SAL7376, Act: V°24.2 (54 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°24.2  
Act
Date: 1482-07-08

Transcription

2019-03-31 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat fieren coels en(de)/
jeha(n)ne coels zijn suster cu(m) tuto(r)e hebben geco(n)stitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt) gegeven piertchevalle/
coels hue(re)n brueder en(de) m(ar)grieten zijnder huysvrouwen alle/
hue(re) saken questien en(de) geschillen (et)c(etera) en(de) bezundert alsulken/
versterfenisse alse den selven brueder en(de) suster verstorven es nae/
de doot en(de) aflivich(eit) roelofs wilen coels brueder der voirs(creven) gesuste(re)n/
voir alle gerichten gheestelijc en(de) weerlijc te manen teysshen/
opte bue(re)n tontfangen te houden te hantplichten te rege(re)n/
En(de) ofts noot gebuerde met rechte te v(er)volgen te v(er)reycken/
tegen de ghene die dat voirhouden souden moegen de selve/
en(de) alle saken en(de) questien d(aer)uut spruyten(de) te vorde(re)n met rechte/
in aenlegg(er)s oft verweerders stadt te vorde(re)n te v(er)volgen/
te bedingen te wynnen te v(er)liesen de omberuerlike ende/
erflijke goede chijse rinten en(de) pachten ten hoochsten ende/
meesten proffijte te v(er)coepen te verthie(re)n Alle opdrachte/
renu(n)ciacien guedi(n)ge vestich(eiden) en(de) geloften d(aer)af te doen(e) die d(aer)toe/
ten besorchenissen vanden v(er)coop(er)en meest dienen sullen moegen/
En(de) voirt alle vestich(eiden) vand(en) rinten d(aer)af comen(de) te nemen(e)/
en(de) oic de pe(n)i(n)ge op datter e(n)nige gereet af comen to(n)tfane/
behoirlijke quitan(cie) d(aer)af en(de) van al des dien ae(n)cleeft te/
gheven(e) En(de) voirtane gen(e)ralijc en(de) spe(ci)alijc d(aer)inne te/
doen(e) en(de) te vorde(re)n (et)c(etera) in meliori forma p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] tybe tants scab(inis) julii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt