SAL7376, Act: V°28.1 (63 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°28.1  
Act
Date: 1482-07-09

Transcription

2019-04-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want claes puts als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans van(n)/
quaderebbe soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) va(n) arschot oft zijne(n) stedehoude(r)/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) ja(n)ne/
dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft hij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en)/
brieve impugne(re)n heeft doen bescheyden Tot welken dage/
noch oic op heden als ten verstreken(en) dage va(n) rechte de/
voirs(creven) jan noch nyema(n)t van zijne(n) wegen geco(m)pareert en es/
den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij/
resc(ri)pte ph(ilip)s de houwe(re) meyers va(n) arschot de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen/
voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno julii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt