SAL7376, Act: V°28.2-R°29.1 (64 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°28.2-R°29.1  
Act
Date: 1482-07-10

Transcription

2019-04-17 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vanden questien en(de) geschillen die zijn moegen tusschen/
jouffr(ouwe) yolanie de longchamp weduwe jans wilen van/
kerckem ter eender en(de) mycharde de halley die als meye(r) van/
orp le petit ten versueke van des(er) stadt en(de) v(er)volge lijsbetten/
hacke als geleyt totten goeden have en(de) erve des voirs(creven) wilen/
jans va(n) kerckem mits execucien bij hem gedaen zeke(r) hant/
plichtinge en(de) hanteringen va(n) hue(re)n goeden een wijle tijts/
gehadt heeft ter ande(re) om der rekeni(n)gen wille bewijs en(de)/
bescheyt vand(er) selver hanteri(n)gen ontfange en(de) uutleggen/
huer(er) goede en(de) des d(air)aen cleeft hebben hen de selve p(ar)tien/
gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yeffene(re)n Te weten(e)/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) in huygen va(n) udekem en(de) henr(icke) hanckart en(de)/
de voirs(creven) meye(r) in hee(re)n ja(n)ne palmairt en(de) henr(icke) vasont in sulker/
vuegen dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) hue(re) gebreken ov(er)gheven sal en(de) de
//
de meye(r) d(air)op antweerden sal in gescrifte bynnen derden/
daghe naestcomen(de) En(de) by(n)nen viii dagen d(air)nae sullen de segg(er)s/
ofts behoeft inder saken informacie en(de) claernisse nemen en(de)/
aenhoiren dair p(ar)tien hen sullen moegen behulpen met/
certificacien onder behoirlike segele vand(en) wethoude(re)n dair voe(r)/
de claernissen sullen wordden gedaen en(de) hue(re) uutsprake doen/
op dat zijs eens zijn oft anders d(aer)af halen een vo(n)nisse van/
scepen(en) va(n) loeven(en) om den wijn p(ro)mitt(ens) rat(um) En oft p(ar)tien/
segge(re)n gebrake en(de) oft by(n)nen den viii dagen voirs(creven) die claernissen/
niet en consten gebue(re)n dien tijt noch viii dage [te] v(er)lingen cor(am)/
boxhoren tants julii x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt