SAL7376, Act: V°31.2 (75 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°31.2  
Act
Date: 1482-07-13

Transcription

2019-05-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) alle de selve p(er)sonen hebben gelooft ind(ivisim) den voirs(creven)/
drossete slants va(n) mechelen te betalen alle alsulken costen/
va(n) rechte alse de selve drossete oft de meye(r) va(n) putte geleden/
moegen hebben int v(er)volch vand(er) saken dair uut de voirs(creven)/
xxxviii r(insche) g(ulden) spruyten(de) comen soe v(er)re de selve drossete oft meye(r)/
va(n) putte die op hen sullen co(n)nen gewynnen met rechte/
en(de) anders niet et duo p(ri)mi cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt