SAL7376, Act: V°34.1 (81 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°34.1  
Act
Date: 1482-07-16

Transcription

2019-06-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan gorts die(n) als man van buyten behoirlijc beclaecht/
heeft soe hij opgedaen heeft ja(n)ne van bullestraten oic man van/
buten [voir thien croonen] d(air)af den dach op heden diende soe hij dat p(rese)nteerde te/
bewijsen heeft versocht inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) den selve(n) ja(n)ne vand(er) selver clachten vo(n)nislijc v(er)reyct te/
hebben(e) en(de) dair op de scepen(en) doen manen de welcke met hue(re)n/
vo(n)nisse begheert hebben den vorste(r) en(de) porters van dier clachten/
taenhoe(re)n en(de) dae(re)ntynden recht in sca(m)pno julii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt