SAL7376, Act: V°34.2 (82 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°34.2  
Act
Date: 1482-07-16

Transcription

2019-05-28 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) andries andries woenen(de) te speelhoven bij arschot inden/
name en(de) van wegen willems zoetmans en(de) m(ar)griete(n) zijnder/
huysvrouwen heeft gelooft ja(n)ne mathijs die geleyt es totten /
goeden desselfs willems en(de) ja(n)ne van hoevelde xii rijders te /
xxv st(uvers) tstuck xvi stuv(er)s en(de) ii pl(a)c(ken) elcken stuver te drie pl(a)c(ken)/
deen helicht d(aer)af tsint jansmisse naestcomen(de) en(de) dander/
helicht s(in)[t] jansmisse d(air)nae over een jair v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
behalven dat zij he(m) ten tijde va(n) betalingen alsulken ky(n)nisse/
en(de) quitan(cie) gheven sullen dat hij met eene(n) betalen(e) gestaen mach/
cor(am) boxh(oren) roela(n)ts julii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt