SAL7376, Act: V°34.4-R°35.1 (83 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°34.4-R°35.1  
Act
, en de goede en onderpande
Date: 1482-07-16

Transcription

2019-05-28 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want brueder wouter sweerts co(n)fesseur vand(en) goidshuyse/
vand(en) xi[m] meechden opde halfstrate te loeven(en) welck goidsh(uys)/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) overlang gepasseert heeft en(de) houden(de)/
es drie gulden rijders erflijc aen en(de) opde goede en(de) onderpande jans
//
wilen loenijs hier onder bescreven hem met brieve(n) van des(er) stat/
gescr(even) aen den meye(r) va(n) berthem oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede en(de) onderpande heeft doen leve(re)n en(de) katlijnen loenijs dochter/
wilen jans en(de) hue(re)n wynne dach van rechte alhier te co(m)pare(re)n oft/
zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven)/
scepen(en) brieve impugne(re)n Tot welken dage de voirs(creven) katlijne/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) brued(er) woute(re)n altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat/
scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc/
heeft gebleken bij rapporte tyebaults steenweechs des(er) stadt bode /
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) brueder woute(re)n tot /
behoef des voirs(creven) goidshuys houden soude inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) en leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in sca(m)pno julii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt