SAL7376, Act: V°36.1 (87 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°36.1  
Act
Date: 1482-07-16

Transcription

2019-06-17 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vanden eyssche die jan yerpain gedaen heeft voir den raide vand(er)/
stadt jouffr(ouwe) katlijnen clincke weduwe jans wilen vand(en) wolputte/
van eenen peerde dat hij v(er)huert soude hebben meester ja(n)ne/
rijpenborch seggen(de) dat de selve jouffr(ouwe) dair voe(r) gesproken hadde/
en(de) want tselve peert soe hij seyde bij den voirs(creven) meester ja(n)ne/
versuempt was alsoe dat hem afgestorven was bij dier v(er)sue(m)pten soe meynde hij dat zij sculdich wa(r)e hem d(aer)af oft vander weerden/
van dien inne te stane en(de) dat te voldoen(e) dair tegen de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) ontkynnen(de) dbijleggen svoirs(creven) jans seyde datmen dat alsoe/
niet en soude bevi(n)den en(de) al wa(r)e dairaf yet geweest des neen/
soe p(rese)nteerde zij te bewijsen dat de selve jan nae der hant hue(r)/
dairaf quijtgescouwen hadde oft e(m)mer toe geseecht hue(r) d(air)af niet/
te eysschen(e) mair hue(r) van dien met vreden te laten Es duytsprake/
vand(en) borg(er)meester en(de) e(n)nigen vand(en) raide dairs hen p(ar)tien toe/
gedragen nae dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) genoech hue(r) v(er)met thoende/
en(de) jan van zijnder zijden niet en dede blijken dat de selve jan/
met zijne(n) eyssche op hue(r) verdoolt es p(rese)ntib[(us)] buetsele burg(imagistr)[o] tybe/
scabino et aliis de co(n)silio julii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt