SAL7376, Act: V°365.2 (678 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°365.2  
Act
Date: 1483-05-22

Transcription

2023-11-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want henrick de coste(re) als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve henr(ix) wilen/
mychiels jans wilen mychiels zijns vaders jans wilen/
standart ten bossche en(de) wouters wilen standaert zijns neven/
soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aen den meye(re) van arschot oft zijne(n) stedehoude(re) te/
langdorp alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) der weduwe(n)/
des voirs(creven) wilen henr(ix) mychiels dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n/
oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n oft/
de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n heeft doen bescheyden Tot/
welken daghe de voirs(creven) weduwe noch nyema(n)t anders en es/
geco(m)pareert den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(e) ter manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte wouters van boenrode des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dach bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben voir een/
vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno maii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt