SAL7376, Act: V°365.3-R°366.1 (679 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°365.3-R°366.1  
Act
Date: 1483-05-22

Transcription

2023-11-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want joes pauwels die met scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
over lang gepasseert heeft en(de) houden(de) es op huys en(de) hof/
met zijne(n) toebehoirte(n) gelegen te merchten(en) inde strate geheete(n)/
oudestrate tusschen de goede des gasthuys va(n) s(in)[te] katlijne(n) van
//
merchten(en) en(de) de goede jans vand(er) roest eene rinte va(n) viertich/
stuv(er)s erflijc hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aen den meye(re)/
van merchten(en) oft zijne(n) stedehoude(re) alle de selve goede heeft doen/
leve(re)n en(de) gheerde pau die de selve goede houden(de) es dach/
van rechte alhier te co(m)pare(re)n oft hij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet/
hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n/
heeft doen bescheyden tot welken daghe de voirs(creven) gheert/
noch nyema(n)t anders geco(m)pareert en es den voirs(creven) joese altijt/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rapporte tyebaults steenweechs des(er) stadt bode/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) joese vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in sca(m)pno maii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt