SAL7376, Act: V°37.2 (89 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°37.2  
Act
Date: 1482-07-18

Transcription

2019-06-27 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) b(ar)telmeeus b(ar)telmoule f(ilius) quond(am) b(ar)tholomei co(m)mor(ans)/
apud capella(m) s(anc)ti lamberti in p(rese)ncia heeft genomen ende/
bekint genomen te hebben(e) van hee(re)n reyne(re)n de liez prieste(r)/
prochiaen der kercken van ons(er) vrouwen de mostir sur til/
de thiende der selver kercken die zij heeft ter capellen/
s(in)[te] lambrechts alsoe de kercke die dair heeft te houden/
en(de) te hebben va(n) s(in)[t] jans avo(n)de snoenens lestleden eenen/
t(er)mijn van sesse ja(r)en lang due(re)nde deen naen dande(r) sonder/
middel vervolgen(de) Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) thien/
rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc alle ja(r)e s(in)[t] andriesmisse/
apostels te betalen(e) en(de) te loeven(en) den voirs(creven) hee(re)n reyne(r) tsijne(n)/
huys te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] dair af dyerste betalinge inne/
gaen sal s(in)[t] andriesmisse naestcomen(de) It(em) es vorweerde dat/
de voirs(creven) h(er) reyne(r) ongehouden sal zijn te doen(e) e(n)nigen afslach/
va(n) te(m)peesten va(n) orloge en(de) van allen ande(re)n schaden die geschieden/
mochten al wairt datter e(n)nige gebuerden mair dat hij/
jairlix zijn ghelt los en(de) vry trecken sal En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera)/
hieraf es borge bleven des voirs(creven) wy(n)nen jan willemet/
f(ilius) quond(am) joh(ann)is co(m)mor(ans) apud pierre in p(a)rochia de beerge/
et p(ri)m(us) cor(am) boxh(oren) roelants julii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt