SAL7376, Act: V°37.3 (90 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°37.3  
Act
Date: 1482-07-19

Transcription

2019-06-27 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) roelof van berthem jan van berthem zijn sone en(de)/
jan van borre in p(rese)ncia hebben gelooft ind(ivisim) te voldoen(e)/
alle alsulken makinge va(n) testame(n)te legate en(de) anderssins/
als willem wilen vand(en) borchoven en(de) jouffr(ouwe) katlijne zij(n) huysvr(ouwe)/
tsamen gemaect hebben souden moegen met testa(men)[te] voir no(ta)r(is)/
en(de) getuygen Et p(rim)[(us)] cor(am) abs(oloens) tybe scab(inis) julii xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt