SAL7376, Act: V°40.1 (94 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°40.1  
Act
Date: 1482-07-19

Transcription

2019-07-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) en(de) mits des(er) vesticheyt heeft gekint de voirs(creven) jan dat hem/
genoech geschiet es vand(en) voirs(creven) huweliker vorweerden bijden voirs(creven)/
hee(re)n conrarde en(de) [hee(re)n] ja(n)ne den voirs(creven) wilen elegaste met zijnen/
wine vader en(de) moeder des voirs(creven) jans toegeseyt en(de) oick vand(en)/
bewijssenissen die de selve hee(re)n dien naevolgen(de) vand(en) selven/
erfpachte op seke(re) goede te diversen plaetsen gelegen dede/
geloven(e) dairmede de selve ne(m)mermeer aen te spreken mair/
hem op dit voirs(creven) stuck te houden(e) sonder den selve(n) hee(re)n oft/
hue(r) goede hee(re)n coenrarts leefdage lang het en wa(r)e om/
bewijssenisse te hebben(e) ter betalingen nae hee(re)n coe(n)raerts doot/
van dan voirtaen te moegen comen te moeyen te volgen oft/
te moleste(re)n en(de) van desen inne te stane en(de) wara(n)t te zijne cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt