SAL7376, Act: V°44.3 (99 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°44.3  
Act
Date: 1482-07-23

Transcription

2019-07-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen doen condt dat gheert costermans/
voir hem en(de) als vader en(de) mo(m)boir va(n) b(er)narden zijne(n) sone dien/
hij heeft behouden va(n) katlijne(n) va(n) hondsberghe zijne(n) iersten/
wive(n) heeft geco(n)stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auct(oriteit) gegeve(n) ja(n)nese vand(er) eycken inde proefstie willem(e)/
van leefdale ja(n)ne va(n) borre ja(n)ne van rode gielijse de/
roide willem(me) van schore aut alteri in meliori for(ma) julii/
xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt