SAL7376, Act: V°46.2 (107 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1482-07-24

Transcription

2019-07-26 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de eerweerdige vader in gode h(er) dierick bijden gedoege/
gods abt des goidshuys van sinte g(er)truyden te loeven(en) den/
welken opden xix[te(n)] dach van julio des(er) tegewoirdiger/
maent voir scepen(en) van loeven(en) gelooft wart bij meeste(re)n/
clase de gondeval hoofmeester ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)togen als/
p(ri)ncipael hee(re)n lodewijke py(n)noc meye(r) te loeven(en) en(de) meer ande(re)n/
als borgen een so(m)me van xii[c] r(insche) g(ulden) tot eene(n) seke(re)n toecomen(de)/
t(er)mijne te betalen in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat/
hij vand(er) eender helicht der voirs(creven) xii[c] r(insche) g(ulden) mits obligacien/
die hem vand(er) selver helicht geschiet es bijden zee(r) eerweerdige(n)/
in gode mijne(n) hee(r) den busscop va(n) camerijke te vreden gestelt/
en(de) geco(n)tenteert es scelden(de) volcomelijc quite den voirs(creven) meester/
clase hoofmeester als p(ri)ncipael hee(re)n lodewijke py(n)nock ridde(r)/
en(de) dande(re) voe(r) de voirs(creven) xii[c] r(insche) g(ulden) mits der voirs(creven) ierster obligacie(n)/
verobligeert volcomelijc quite vand(er) eender helicht der selver/
geheelder so(m)men te weten(e) vand(en) sesse hondert r(insche) g(ulden) p(ro)mitt(ens)/
nullaten(us) alloqui cor(am) tybe tants julii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt