SAL7376, Act: V°48.1,R°49.3 (113 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°48.1,R°49.3  
Act
Date: 1482-07-26
LanguageLatinum
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) jan de jonghe heeft gelooft dat hij oft de nae/
comen(de) p(ro)prietar(is) vand(en) voirs(creven) erve by(n)nen twee ja(r)en naestcomen(de)/
afleggen en(de) quijten solen twee rijders vand(en) voirs(creven) vii rijders die/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) va(n) langrode d(air)op heeft En(de) alsoe den ond(er)pant/
die meester anthonijs tande(re)n tijden dairvoe(r) gestelt heeft van/
ii rijders erflijck die hij heeft op zeke(r) goede te troenbeke der/
weduwen g(er)ts wilen huygen d(air)mede lossen p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt