SAL7376, Act: V°48.3 (114 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°48.3  
Act
Date: 1482-07-26

Transcription

2019-08-05 by  Marie-Bernadette Desmedt
Van allen alsulken questien en(de) geschillen uutstaen(de) tusschen/
goessen(e) van baussele ter eender en(de) gheerde speelma(n)s ter ande(re)/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden inde/
eendrachtige uutsprake van ja(n)ne blanckart en(de) matheeuse colcx/
welke arbiters genoech va(n) p(ar)tien geschille geinformeert/
zijn Geloven(de) in wederzijden te voldoen(e) en(de) van weerden te houden(e)/
des bijden voirs(creven) segge(re)n uutgeseecht en(de) gep(ro)nu(n)cieert sal wordden/
cor(am) abs(oloens) tybe julii xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt