SAL7376, Act: V°55.5-R°56.1 (128 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°55.5-R°56.1  
Act
Date: 1482-08-10

Transcription

2019-09-14 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gorijs de cryte(re) in p(rese)ncia heeft gelooft te betalen(e) ja(n)ne va(n) thienen/
den jonghen en(de) ama(n)de vrancx van weeken te weeken dit jair
//
dit jair lang due(re)nde xiiii(½) stuv(er)s ende dat uut saken vand(en)/
assijsen vand(en) cautsyen die de voirs(creven) jan en(de) amant tegen de stadt/
dit jair genomen hebben de welke zij den selve(n) gorijse voirt/
uutgegeven hebben va(n) huer(er) hant en(de) tvoirs(creven) ghelt altijt den/
selven te betalen(e) va(n) maenden te maenden ombegrepen En(de)/
ter meerder sekerheyt va(n) desen en(de) vestich(eyt) in gevalle hij h(ier)inne/
gebreckelijc bevonden worde soe heeft de voirs(creven) gorijs d(aer)voe(r)/
gesedt en(de) geypoteceert bij orlove des hee(re)n vand(en) gronde twee/
huyse en(de) hoven met hue(re)n toebehoirten gelegen opden hoec vand(en)/
goeden hoeleweeghe inder maten die aldair gelegen zijn en(de) oec/
twee huysen met eender schue(re)n staen(de) te vynckenbosch inde broec/
strate tusschen de selve broecstrate en(de) den groote(n) wijngart va(n)/
p(ar)cke Et sat(is) cor(am) hoeve(n) tybe aug(usti) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt