SAL7376, Act: V°57.2 (131 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°57.2  
Act
Date: 1482-08-12

Transcription

2019-09-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) meester jan renu(n)cie(re)nde heeft gekint p(er) se et/
suis succ(essoribus) dat he(m) de voirs(creven) jan trouwant voldaen heeft en(de) aen/
de voirs(creven) quiti(n)ge va(n) iii r(insche) g(ulden) erflijc gecort vijf stuv(er)s erflijc/
voe(r) dat de oude chijse uute(n) voirs(creven) goeden gaen(de) en(de) d(aer)op jan/
en(de) zijn wijf den selve(n) meester ja(n)ne de wairscap hebben/
gelooft in swaerde(re)n ghelde betaelt moeten worden dan/
drie pl(a)c(ken) voir den stuver kynnen(de) hem van dien gebreke bijde(n)/
selve(n) ja(n)ne trouwant te vollen genoech gedaen te zijne/
den selven ja(n)ne trouwant d(aer)af te male quite(re)nde cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt