SAL7376, Act: V°57.3-R°58.1 (132 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°57.3-R°58.1  
Act
Date: 1482-08-12

Transcription

2019-09-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) alsoe de voirs(creven) jan trouwant de gelofte van genoech doen(e)/
den voirs(creven) meester ja(n)ne gene(r)alijc gelooft heeft dwelc den selve(n)
//
meeste(re)n ja(n)ne niet genoech en es soe hem du(n)ct e(m)mers soe v(er)re/
dat ae(n)gaet petronillen trouwants des voirs(creven) jans wijf soe heeft/
gelooft joes de becke(re) sone wilen matheeus oft soe gebuerde dat/
de voirs(creven) petronille by(n)nen hue(re)n leven(e) den voirs(creven) meeste(re)n ja(n)ne/
vand(en) surplus des voirs(creven) drie r(insche) g(ulden) boven de voirs(creven) v stuv(er)s erflijc/
yet afgewy(n)nen conste met rechte dat hij den selve(n) meeste(re)n ja(n)ne/
d(aer)af innestaen sal en(de) wara(n)t zijn dwelck alsoe gedaen te werden(e)/
in p(rese)ncien der voirs(creven) scepen(en) den voirs(creven) joese v(er)socht de eerweerdige/
vader in gode h(er) dierick abdt va(n) p(er)cke en(de) de selve abdt geloofde/
van dier geloften den voirs(creven) joese tontheffen(e) en(de) de voirs(creven) jan trouwa(n)t/
geloofde h(ier)af den voirs(creven) p(re)laet tontheffen(e) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt