SAL7376, Act: V°64.2 (146 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°64.2  
Act
Date: 1482-08-21

Transcription

2019-12-22 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) den dach va(n) rechte die op in sondaige naestcomen(de) dienen/
soude inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van thieldonck tusschen/
den p(ro)cur(eur) vand(en) beghijnhove ter eender en(de) ja(n)ne alarts ja(n)ne/
den decke(re) en(de) ja(n)ne den leeu rademake(r) hebben p(ar)tien dien dach/
v(er)stelt tot van in sondaghe naestcomen(de) over een maent om alsdan/
te dienen gelijc hij op in sondaige gedient soude hebben coram/
hoeven tants aug(usti) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt