SAL7376, Act: V°64.4-R°65.1 (147 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°64.4-R°65.1  
Act
Date: 1482-08-22

Transcription

2019-12-22 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gheert van deurne de jonge sone gheerts va(n) doirne costers/
van linthout heeft gelooft merten(e) h(er)mans cuype(r) xxvi rinssche/
gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) vii stuv(er)s elken stuv(er) te drie pl(a)c(ken) te/
lichtmisse naestcomen(de) te betalen(e) als v(er)reycte schult als voir de/
xxx r(insche) g(ulden) die den voirs(creven) m(er)ten(e) noch quamen van seke(re)n zijnen/
landen beemden en(de) bosschen te linthout gelegen die hij v(er)cocht/
heeft ja(n)ne jorijs en(de) die de voirs(creven) gheert va(n) deurne onderstaen/
heeft van nairderscapen kynnen(de) de selve gheert dat hem/
aen de voirs(creven) xxx r(insche) guld(en) bijden voirs(creven) m(er)ten(e) h(er)mans betaelt/
v(er)nuecht en(de) afgecort es tghene des de viii groote en(de) een goede pl(a)c(ke)
//
aen den hof van hulsen de vijf d(eniere) en(de) eene(n) gr(ipe) aen m(ijn) vrouwe/
van lu(m)men den .i. d(enier) aen den hof van heverle de ii d(enier) aenden/
hoff va(n) laetwijc den eene(n) ph(ilip)s pe(n)ni(n)g aen den heylige(n) gheest/
van halen iii blancken aen de a(n)niversarie(n) inder kercken van/
linthout ii blancken aen des sondaighs gebet inder kercken/
voirs(creven) uute(n) voirs(creven) v(er)cochten goeden gaen(de) soe de voirs(creven) gheert seecht/
meer gedragen(de) dan de vi oft vii stuv(er)s dairop de voirs(creven) merten/
de voirs(creven) goede gewarandeert heeft met vorweerden dat merten/
kuese hebben sal om tot des(er) voirs(creven) so(m)men te comen hem te/
behulpen met tghene des aengaen(de) den coope der voirs(creven) goede/
tande(re)n tijden des omtrint ii jair geleden mach zijn geschiet es/
voir hof en(de) hee(re) dair de voirs(creven) goede af gehouden zijn oft met/
desen dwelck va(n) beyden hem gelieft oft met beyden om tot/
eender betalingen te comen cor(am) abs(oloens) tants aug(usti) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt