SAL7376, Act: V°71.5 (160 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°71.5  
Act
Date: 1482-09-06

Transcription

2020-02-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat cornielijs roelofs/
sone roelofs wilen roelofs heeft geco(n)stitueert gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteit) geg(even) laureyse der kynde(re)n zijnen/
wy(n)ne te kalenberghe Alle desselfs cornielijs saken q(ues)tien geschillen/
opcomi(n)gen p(ro)ffijten v(er)vallen aen ande(re) dan aen hem ter plaetsen/
van beverle van nijlen en(de) dair omtrint uutstaen(de) te verwaren te/
manen teysschen optebue(re)n to(n)tfangen dair voe(r) te panden (et)c(ertera) co(m)ponen(di)/
quitan(ciam) quita(n)cia(m) dan(di) necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) buets(ele) burg(imagistr)[o] roela(n)ts tybe scab(inis) sept(embris) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt