SAL7376, Act: V°79.2 (171 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°79.2  
Act
Date: 1482-09-19

Transcription

2020-03-22 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jan de wairseghe(re) als naeste oir en(de) erfgename/
willems wilen va(n) ophem geheeten meester jans die welck wilen/
willem voir zijn wettich gebreck nae deser stadt recht/
uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) onder den ande(re)n/
was geleyt tot allen den goeden beyde have en(de) erve willems/
wilen vand(en) velde soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescr(even) gescr(even) aen den meye(r) va(n) libbeke oft zijne(n)/
stedehoude(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) roelove/
boegart en(de) w pauwelse vand(en) velde en(de) ande(re) medeerfgename(n)/
des voirs(creven) willems wilen vand(en) velde dach va(n) rechte alhier/
te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen/
allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n Tot welken/
daghe noch oic op heden alse ten naesten daghe va(n) rechte/
de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)p(ar)eert/
en es den voirs(creven) ja(n)ne de wairseghe(re) altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte/
tyebauts steenweechs de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydi(n)ge/
geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse dat men den/
voirs(creven) ja(n)ne de wairseghe(re) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht va(n) zijne(n) voirs(creven) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno sept(embris) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt