SAL7377, Act: R°100.1 (202 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°100.1  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-15 by arlette De Paepe
Want pauwels mols als geleyt nae deser stat recht voir zij(n)/
wettich gebreck tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
vander hagen jans en(de) willems wijlen vander hagen gebruede(re)n/
zone(n) desselfs jans wair die gelegen zijn hem oft gielis eveloge/
der stat bode in zijne(n) name alle de selve goede met brieven/
gescreve(n) aenden meye(r) va(n) meleyn oft zijne(n) stedehoude(r) heeft/
doen leve(re)n en(de) dach va(n) rechte doe(n) bescheyde(n) den voirscr(even)/
p(er)sonen oft zij tegen de voirscr(even) leveringe yet hadden wille(n)/
allige(re)n Tot welken daghe de voirscr(even) p(er)sone p noch procur(eur)/
va(n) hue(re)n wegen gecompareert en is den voirscr(even) pauwels/
trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae/
dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij rappoirte des/
voirscr(even) gielijs de voirscr(even) leveringe en(de) dach besceydinge/
gesciet te zijn wair de wed(er) p(ar)tie vand(en) geleyd(en) niet en/
quame voe(r) den opstane smeyers en(de) der scepen(en) dat me(n) den voirs(creven)/
geleyden vand(en) voirscr(even) goeden houden soude inde macht/
va(n) zijne(n) beleyde scep(enen) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir hen come(n) was in scampno cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt