SAL7377, Act: R°100.3 (204 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°100.3  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-19 by arlette De Paepe
Item den dach van rechte die op heden diende inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en) tusschen ja(n)ne cruyplant inden name va(n)/
hem en(de) als p(ro)cur(eur) pet(er)s van grieken en(de) vranx ghielijs t(er) eender/
willem(me) de hane en(de) willem(me) van lele als p(ro)cur(eur) ja(n)s de hane en(de)/
ka(tli)[ne](n) de hane huer(er) beyd(er) sust(er) t(er) ande(re) hebbe(n) de voirs(creven) p(ar)tien/
uuytgestelt op hope va(n) peyse va(n) en sat(er)dage naistc(omende) over v wek(en)/
om alsd(an) te diene(n) gelijck die(n) op hed(en) gedie(n)t soude hebbe(n) opp(endorp) ta(n)ts sept(embris) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt