SAL7377, Act: R°111.2-V°111.1 (217 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°111.2-V°111.1  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2020-08-19 by arlette De Paepe
Item lijsbeth ottemans wed(uwe) jans wijle(n) de bruyne die/
inden name adams huers zoens ongehuwet en(de) in hue(re)n/
broode wesen(de) voir ii rijd(er)s lijftochte(n) ten live desselfs/
adams en(de) m(ar)grieten dochter henr(icx) sbruyne(n) brued(er)s des voirs(creven)/
adams aut sup(er)stit(is) d(aer)inne de selve adam zij(n) heffen hadde/
bekint bij henr(ick) zeels mold(er) janne vander hulst briede(r)/
janne vand(en) bossche den jongen als principale en(de) arnde/
lambrechts hue(re)n borge met scep(enen) br(ieven) van loven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxvii febr(uarii) xxvi nae des(er) stat recht/
van loven(e) geleyt w(er)t opte(n) xxi[te(n)] dach maii a(nn)[o] lxxxii/
tot allen den goeden have en(de) erve d(er) selver p(er)sone(n) en(de)/
also steken(de) met vo(n)nisse va(n) cont(in)uacien bezundert inde goede/
des voirscr(even) wijlen henrix zeels ende oick de selve adam/
huer zone p(ri)us ema(ncipa)[tus] in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijt/
dat hen genoech gedaen is en(de) allessins volschiet mids/
der so(m)men va(n) ix cro(nen) eens gecome(n) uuyt handen giel(is) biestma(n)/
vand(en) goeden der voirs(creven) wijlen henrix alse van de voirs(creven)/
henrix zeels derdendeele d(es) voirscr(even) lijfpen(sie) met zijnen/
derdendeele va(n) alle(n) den acht(er)stelle d(er) selv(er) alle(n) costen/
en(de) laste(n) d(aer)op gelope(n) ende hebben mids desen den selve(n)/
wijlen henr(ick) zeels zijn goede oir ende erfgename(n) en(de) oick/
/ den voirscr(even) gielijse biestman geheelijck en(de) al quijtgescouwe(n)/
vander geheelder lijftochten der twee rijders voirs(creven) en(de) va(n)/
alle(n) acht(er)stelle d(er) selv(er) en(de) den coste en(de) co(m)me(r) d(aer)op gelope(n)/
p(ro)mitten(tes) null(atenus) alloqui sed war(ans) Hebben voirts/
volcomelijck quitgeschouwe(n) tvoirscr(even) beleyt en(de) t vo(n)nis/
van cont(in)uacien soe v(er)re die strecken en(de) slaen moege(n)/
opde goede des voirscr(even) henr(ix) zeels en(de) niet voirdere/
recognoscen(s) nichil iur(is) cor(am) nausnyde(re) tants sept(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt