SAL7377, Act: R°114.3-V°114.1 (225 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°114.3-V°114.1  
Act
Date: 1483-09-26

Transcription

2020-09-14 by arlette De Paepe
Item de voirscr(even) arnt in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijt/
dat den voirscr(even) r(inssche) g(ulden) erflijck gecome(n) es vand(er) uutsp[ra]ken/
die tussche(n) hen en(de) de voirs(creven) alijt zij(n) moeye geschiet es/
bij he(re)n en(de) meeste(re)n peter(re)n de rivo doctoir inder heyliger/
/ godheyt ende (christ)iane de nausnyde(re) alse voe(r) den pijn/
ende arbeyt v(er)lette en(de) dienst die hij ende zijn weerdy(n)ne/
voir hue(r) moeye soe in hue(r) saken eenen langen tijt te/
vervolgen(e) soe de selve moeye eene(n) ze(re) langen tijt In huer(er)/
siecten te v(er)waren en(de) te hante(re)n soe and(er)ssins gedae(n) hadde/
ende dat hij dien heeft laten ende doen setten en(de) stellen/
op ja(n)ne spechts voir zeke(re) wettige sculden die hij den/
selve(n) ja(n)ne sculdich es Ende heeft gekint en(de) gelijt de/
selve arnt dat de voirscr(even) alijt zij(n) moeye mids de(n) selve(n)/
rinssche gulden(en) erflijck alsoe den selve(n) ja(n)ne spechts beset/
en bevesticht hem allessins gecontenteert en(de) v(er)nuecht/
heeft vand(en) r(inssche) guld(en) erflijck die hem bijden voirscr(even)/
he(re)n en(de) meeste(re)n pete(re)n de rivo en(de) (christ)iane de nausnyde(re)/
mids der voirs(creven) uuytspraken aengeseyt en(de) toegevuecht/
was te volgen opde helcht vand(en) voirs(creven) goeden voe(r)/
de voirs(creven) diensten pijne arbeyde en(de) v(er)lette bij he(n) zijnd(er)/
voirs(creven) moeyen gedaen en(de) des d(aer)aen cleeft promitt(ens) null(atenus)/
alloqui sed war(ans) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt