SAL7377, Act: R°130.2 (253 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°130.2  
Act
Date: 1483-10-06

Transcription

2020-10-29 by arlette De Paepe
Item petrus vand(en) dale et joh(ann)es vande(n) dale ambo pistores/
in p(rese)ncia hebben geloeft ind(ivisim) pelgry(m)me tym(m)merma(n) als procur(eur)/
jonch(e)r liebrechts va(n) meldert te betalen(e) en(de) te voldoen(e) de helcht/
vande(n) sliten(e) vande(n) gaen(de) wercke vand(en) moele(n) m(ijns) jonch(e)r(e)n voirs(creven)/
gelege(n) te thiene(n) alsme(n) bevi(n)den sal met mole(n)sleg(er)s sculdich/
te zijne en(de) dat vand(en) tijde va(n) iii[½] jae(re)n die yerst expire(re)n/
sulle(n) va(n) sint jansmisse naestcomen(de) over een jair en(de) al dit tot/
moelensleg(er)s prise cor(am) roelants berghe octobr(is) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt