SAL7377, Act: R°14.1 (26 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2020-01-07 by arlette De Paepe
Item nae dien dat jan brocteal de jonghe als p(ro)cur(eur) van/
marien zijnder moeder weduwe jans wilen brocteal te(n) leste(n)/
dage van rechte en(de) oick op heden hen te rechte gep(rese)ntert/
heeft tegen pete(re)n gerineal die zijnd(er) moeder voirs(creven) ongebruyck/
dede aen een dach(mael) beempts gelegen te brayne laloit tusschen/
de goede jacops wile(n) dardenelle t(er) eender en(de) de rivie(r) aldair/
t(er) ande(re) en(de) oick aen een half bosch ald(air) gelege(n) t(er) plaets(en) geh(eten)/
al preye tussche(n) de goede d(er) cap(it)len van camerijck en(de) marien/
jaquemart t(er) eend(er) en(de) jans wile(n) cote t(er) ande(re) Welke goede huer/
met beleyde va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) ov(er) lang gepasseert toebe/
hoirde(n) soe hij seyde ende alsoe hadde zij uuyt crachte va(n) dien/
deselve ongebruycke doe(n) afscrive(n) en(de) den voirs(creven) gerineal dach/
van rechte alh(ier) doe(n) beteeken(en) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
die diende in dijssendage lestled(en) Tot welk(en) dage noch oick/
op heden de selve gerineal noch ande(re) van zijne(n) wege(n) ge(com)p(ar)ert/
en zijn en(de) de voirscr(even) procur(eur) trecht voirts versocht heeft soe/
v(er)re dat scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewijst hebbe(n)/
met vo(n)nisse gelieft den procur(eur) de p(rese)ntacie te doe(n) teeken(en)/
dat hij dat doen mach in scampno julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt