SAL7377, Act: R°143.3-V°143.1 (285 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°143.3-V°143.1  
Act
Date: 1483-10-17

Transcription

2021-01-12 by arlette De Paepe
Compare(re)nde voe(r) den rade vand(er) stat (christ)iaen sonen die/
als poirte(r) metter stat brieve(n) gescreve(n) aenden schouth(eit) va(n)/
loemele hadde doen ontslaen zeke(r) zijne goeden t(er) eend(er)/
zijden en(de) jan luekens t(er) ande(re) die seyde dat tonrechte en(de)/
met quader sake(n) de voirscr(even) brieve ware(n) geimpetreert/
wairt de sake dair voe(r) hij opdes voirs(creven) (christ)iaens/
goeden hadde gevolcht was puer real spreken(de) van/
thien halste(re)n rogs erflijck voe(r) de welke hij de/
goede(n) d(aer) voe(r) v(er)obligeert uuytgewo(n)nen hadde bege(re)nde/
mids dien tre(n)voy d(aer)op de voirscr(even) (christ)iaen seyde/
dat hij bekende den voirs(creven) pacht sculdich te zijne/
/ ende dien p(rese)nteerde hij te betale(n) met eene(n) leeuwe/
alsoe de voirscr(even) [jan] dat hadde v(er)laten en(de) als vand(en) coste(n)/
was hij te vreden te betale(n) soe v(er)re die coste(n) van/
rechte ware(n) Es get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n) bijden/
rede vand(er) stat dat de voirscr(even) (christ)iaen betalen sal/
den voirs(creven) leeu en(de) d(aer)mede vand(en) pachte gestaen/
en(de) als vand(en) sal de voirscr(even) jan t(er) plaetsen/
va(n) loemele die ov(er)gegeve(n) en(de) de voirs(creven) (christ)iaen sal die/
gelove(n) met goeden borgen ongeporteert en(de) ongevrijt/
te betale(n) alsoe die bijder wet va(n) loemele/
sulle(n) word(en) getaxeert en(de) die borchtocht en(de)/
gelueft alsoe gedaen en(de) niet eer sulle(n) des /
vors(creven) (christ)iaens goide d(aer)op word(en) ontslage(n) en(de) he(m)/
volge(n) in (con)si(li)[o] op(idi) oct(obris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt