SAL7377, Act: R°209.3-V°209.1 (405 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°209.3-V°209.1  
Act
Date: 1483-11-27

Transcription

2021-11-04 by arlette De Paepe
It(em) t(er) stont h(ier)nae heeft de voirscr(even) gielijs navolgen(de) de(n) voirs(creven)/
/ vo(n)nisse zijn schult geve(r)ificeert bij eede op acht r(inssche) g(ulden)/
te lx pl(a)c(ken) tstuck zonder de costen inder saken geloopen/
bege(re)nde voirts dat hem zijne voirs(creven) wettige gebrek(en)/
aende voirscr(even) haeflijcke goede gebue(re)n en(de) betaelt mochte(n)/
hebben Dairop de scepen(en) ter manisse(n) smeyers wesen/
voir een vo(n)nisse dat den selve(n) gielise de voirscr(even)/
gerasteerde goede volgen sulle(n) tot zijnder voirscr(even)/
geve(r)ificeerde scult behoeff en(de) ofter gebrake en(de) hij/
niet toe en quame dat hij soude moege(n) voirt varen/
met rechte en(de) ofte ov(er)de dat hij dar restitue(re)n/
soude eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt