SAL7377, Act: R°22.5-V°22.1 (44 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°22.5-V°22.1  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2020-01-07 by arlette De Paepe
Want claus colvene(re) als geleyt nae des(er) stat recht voir zijn/
wettich gebreck tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
/ jans wilen colvene(re) zijns vaders wair die gelegen zijn/
hem met andriese van voshem vorste(r) in dese stat heeft/
doen leve(re)n alle de selve goede alh(ier) bynne(n) der stat ende/
vrih(eit) gelegen en(de) dach van rechte doen beteeken(en) den/
ande(re)n kinde(re)n desselfs jans oft zij tege(n) de leveringhe/
yet hadden willen allige(re)n Tot welk(en) dage de voirscr(even)/
kinde(re) noch ande(re) van hue(re)n wege(n) gecompareert en zijn/
den voirs(creven) geleyde(n) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat/
de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewese(n) hebbe(n) voir/
een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijk heeft gebleken/
bij rapporte des voirscr(even) vorst(er)s de voirscr(even) leveringe en(de)/
dach bescheydinge geschiet te zijne datme(n) den voirscr(even)/
geleyden vand(en) voirscr(even) goede(n) houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) alsoe v(er)re het noch/
voir scepen(en) come(n) is in scampno julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt