SAL7377, Act: R°309.2 (582 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°309.2  
Act
Date: 1484-01-29

Transcription

2022-11-22 by arlette De Paepe
Item vrancke h(er)meys zone wijle(n) goirts in pr(ese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt dat hem goirt h(er)meys zij(n) brueder/
volcome(n) rekeni(n)g(en) en(de) bewijsseniss(en) gedaen heeft ende/
allessins en(de) v(er)nuecht en(de) gecontentert van allen den/
bewinde en(de) hanteringen regime(n)te heffen en(de) leggen die/
de selve goirt e(n)nichssins tot desen daghe toe gehadt/
mach hebben in wat manier(re)n dat zijn vanden goed(en) chijsen/
rinten oft pachten des voirs(creven) vranx int v(er)coope(n) en(de) uuytgeven(en)/
van dien en(de) anderssins ende voirts van alle(n) gehaven(en) ende/
betaelden chijsen pachte(n) en(de) co(m)me(re)n die(n) aencleven(de)/
ende oick van allen ande(re)n haeflijken oft beruerlijcken/
goeden des voirscr(even) vranx en(de) allen ande(re)n saken oft stucke(n)/
den voirscr(even) vrancken aencleven(de) d(aer)inne de selve goirt/
te he(r)wirt e(n)nichssens gehouden mach zij(n) geweest tot des(er)/
dage toe Scelden(de) van allen dien en(de) des die(n) aencleeft/
volcomelijck quite den selve(n) goirde zijn goede oir ende/
erfgenamen en(de) allen ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) p(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) cor(am) py(n)nock nausnyde(re) ja(nua)[rii]/
xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt