SAL7377, Act: R°31.4-V°31.1 (61 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°31.4-V°31.1  
Act
Date: 1483-07-12

Transcription

2019-08-17 by arlette De Paepe
Item de voirscr(even) joes voir hem en(de) zijnd(er) dochter heeft/
geloeft dat hij metter selver lijfpen(sien) niet en sal moeghen/
wercken noch om de jairlijcsche betalinge noch om bewijss(enissen)/
voe(r) aender tijt toe dat de voirs(creven) jan vander hoeve(n) vad(er)/
des voirs(creven) steve(n)s aflivich worden sal zijn en(de) niet eer/
het en ware dat de voirscr(even) steve(n) zijn gedeelte van/
zijne(n) goeden dat hem van zijne(n) vader versterve(n) soude/
hie(re)nbynne(n) woude v(er)coope(n) oft v(er)thie(re)n en(de) de vader die/
d(air)inne zijn tocht noch heeft zijn consent drage(n) woude/
soe soude de voirs(creven) joes metter selver lijfpen(sien) moeghe(n)/
voirt vare(n) Ende des hebben t(er) ande(r) zijden geloeft de/
voirs(creven) jan vander hoeve(n) de vad(er) en(de) claus vand(er) hoeve(n) zijn/
zone brueder des voirscr(even) steve(n)s indivisim dat zij/
/ tgedeelte des voirs(creven) steve(n)s gheenssins en sulle(n) laten/
vercoope(n) v(er)thie(re)n oft belasten in gheender manie(re)n noch/
consent d(air)toe dragen om die te v(er)coope(n) te belaste(n) oft te/
v(er)thie(re)n zij en sullen tyerst de voirscr(even) lijfpen(sie) metten/
acht(er)stelle alsdan verloopen gecuelt en(de) vernuecht hebbe(n)/
Ende den voirs(creven) vader aflivich zijnde zoe sal de voir(creven)/
joes ter stont op tgedeelte des voirs(creven) steve(n)s de/
voirs(creven) lijfpen(sie) moegen v(er)halen met allen acht(er)stelle die/
alsdan d(air)op verloope(n) sal zijn Hebben voirts geloeft/
de voirs(creven) vader en(de) zone(n) dat de voirscr(even) goede gheenssins/
belast en zijn met beleyden oft anderssins dan va(n) gro(n)tchise/
en(de) cleyne(n) chijse(n) dair uuytgaen(de) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt