SAL7377, Act: R°390.3 (728 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°390.3  
Act
Date: 1484-03-20

Transcription

2023-10-26 by arlette De Paepe
Item den voirscr(even) brieff es bekint te dier meyni(n)gen en(de)/
condicien oft gebuerde dat de voirs(creven) kinde(re) oft e(n)nich van/
hen tege(n) tvoirscr(even) tractaet oft e(n)nich point va(n) dien q(ua)me/
oft dede bij hem oft yema(n)de anders dat in die(n) gevalle/
deselve moeder tgebreck va(n) die(n) met alle(n) coste(n) en(de) laste(n)/
va(n) rechte en(de) ande(re) aenden selve(n) gebreckelijcken ende/
tegendoender en(de) alle zijne ande(re) goede have en(de) erve hodanich/
die zij(n) wair die gelegen zij(n) oft bevonde(n) mochte(n) worden/
soude moege(n) verhalen soe wel aende ghene die zij alsnu/
besitten(de) zijn als aende ghene die hen oft e(n)nigen va(n) hen/
yerst nae huer doot souden moege(n) verschijne(n) welke/
goede alsnu de selve kinde(re) ter meerde(r) zekerh(eit) in desen/
verbinden en(de) d(air)voe(r) ypothece(re)n realijck en(de) met effecte/
aende selve hue(r) moeder om de selve gebreken aende/
selve gebreckelijcke oft ae(n) hue(r) voirs(creven) goede met v(er)coope/
opdrachte en(de) v(er)tie(ri)nge(n) d(er) selver te moege(n) neme(n) ende/
ontfaen tallen tijden alst gebuerde cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Foblets
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt