SAL7377, Act: R°390.4-V°391.1 (729 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°390.4-V°391.1  
Act
Date: 1484-03-20

Transcription

2023-10-29 by arlette De Paepe
It(em) de voirs(creven) joes jouff(ouwe) m(ar)griete zijn sust(er) ten bijzijne/
en(de) believen(e) va(n) meest(er) barthel(meeus) kyp hue(re)n ma(n) en(de) momboir/
voirs(creven) en(de) mych(iel) uuyter helcht de (con)s(en)s[u] m(at)ris p(ri)[us] ema(ncipa)[tus]/
hue(re)r beyder brueder hebben malcande(re)n geloeft en(de) toegesegt/
voir hen en(de) hue(re)n nacomelingen dat zij alle de goede
//
tsijse renten pachten ende oick alle en(de) yegewelke/
leengoede gebleve(n) nader aflivich(eit) wijle(n) huers vaders en(de) die verschijne(n) sullen moege(n) naeder aflivich(eit) van/
hue(re)r moeder dat zij alle de selve goede nad(er) aflivich(eit)/
vander selver hue(re)r moeder hoedanich die zij(n) va(n) wat/
condicien en(de) natue(re)n gelijclijck deylen sulle(n) oft nu/
bynne(n) den leven(e) der selver moeder op dat huer gelieft/
navolgen(de) den testame(n)te en(de) uuyt(er)sten wille des voirs(creven)/
wijlen lodewijx en(de) zijnder weerdy(n)nen voirs(creven) vader en(de)/
moeder der selver kinde(re)n [ende opde co(n)dicie(n) en(de) vorw(er)d(en) d(air)inne beg(re)pen] behalve(n) altijt joese voirscr(even)/
zijn vordel vanden huyse staen(de) opde proefstrate nae/
uuytwijse(n) vand(en) selve(n) testame(n)te en(de) dat zij hier aff/
malcande(re)n talle(n) tijden des vanden ande(re)n versocht/
voird(er) vestich(eit) doen sulle(n) t(er) plaetse(n) dair dat soude moege(n)/
diene(n) en(de) behoire(n) eisd(em)
ContributorsGreet Foblets , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt