SAL7377, Act: R°393.3-V°393.1 (735 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°393.3-V°393.1  
Act
Date: 1484-03-20

Transcription

2023-11-13 by arlette De Paepe
It(em) meester jacop va(n) goudebault secretar(is) m(ijns) gened(ichs) hee(re)n/
tshertogen renu(n)c(ians) in p(rese)ncia heeft geloeft pete(re)n moreel/
te leve(re)n oft te doe(n) hebben op pet(er)s cost in behoirlijke(n)/
forme(n) brieve vanden hove va(n) leene m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n)/
te piet(er)baix gelegen die me(n)cie mak(en) sulle(n) vanden coope/
va(n) zeke(re)n erfleengrond(en) te piet(er)baix voirs(creven) gelege(n) die/
meester jacop voirs(creven) den voirs(creven) pete(re)n vercocht heeft om/
zeke(re) so(m)men va(n) pe(n)ni(n)gen en(de) dat tusschen dit ende sintja(n)smisse/
naestcomen(de) heeft voirts geloeft de selve meest(er) jacop de(n) selve(n)/
pete(re)n moreel quijt te houden(e) vande(n) h(eer)gewede v(er)schenen/
vanden voirscr(even) vercochten leengoeden alsoe dat hij
//
oft zijn goede dairaff gheene schade hebben en/
sullen cor(am) pynnock roelants marcii xx
ContributorsGreet Foblets
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt