SAL7377, Act: R°45.2-V°45.1 (90 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-V°45.1  
Act
Date: 1483-07-24

Transcription

2020-02-04 by arlette De Paepe
Item olivier ende roelant van wesemale gebruede(re)n en(de) wille(m)/
vanden meynartshone(n) wonen(de) te loven(e) renu(n)c(ians) hebben/
geloeft ongezundert en(de) onv(er)sceyd(en) he(re)n robberte louijs pr(ie)ste(r)/
willem(e) van wijtvliet al(ia)s maes willem(me) couwe(n)s en(de) alle ande(re)/
borgen scadeloes en(de) costeloes te houden en(de) tontheffen(e) ae(n)/
rolove van berthe(m) van alsulk(er) vijftich r(insche) g(ulden) ts(jae)rs als/
hij heffen(de) was en(de) noch is op he(re)n arnde wile(n) van/
hamele zijn borgen voirg(enoemt) en(de) ande(re) ind(en) br(ieven) begrepen/
vander daet m(er)tii xxiii a(nn)[o] lxx Hebben voirts geloeft/
de voirscr(even) roelant en(de) willem dese voirscr(even) rinte tussche(n)/
dit ende half m(er)te naestcomen(de) af te leggen(e) ende/
te lossen(e) met allen v(er)loopen(en) rinten oft den voirscr(even)/
olivier wesemaele alhier ten selve(n) tijde oft eer/
te leve(re)n inde stat van loven(e) ende dat hij van dair/
/ niet scheyden en sal ten zij bij consente der/
voirscr(even) borghen et duo p(re)mii insuper p(ri)m(us)/
cor(am) berge tants julii xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt