SAL7377, Act: R°46.2 (92 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°46.2  
Act
Date: 1483-07-25

Transcription

2020-02-10 by arlette De Paepe
Item arnt spaen zone arnts spaen barbier wonen(de) te loven(e)/
inde hovestrate heeft geloeft obeerde trabekier x r(insche)/
gul(den) te lx pl(a)c(ken) bynne(n) vier jaren naestcomen(de) te/
betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] het en wae(re) dat de selve arnt de/
gelove(re) oft oick zijn vad(er) voirs(creven) of oick joffr(ouw) m(ar)g(riet)e/
bellens beghijne te mechele(n) zijn moeye oft eenich/
van hen eer aflivich wordde soe soude die so(m)me/
alsdan gevallen zij(n) den voirs(creven) t(er)mij(n) niet wed(er)staen(de)/
en(de) dit heeft hij aldus geloeft op eene(n) banduyn va(n)/
vier r(insche) gulden(en) half tot behoeff des he(re)n d(aer) onder/
hij bevonden worde en(de) half tot behoef des voirs(creven)/
obeerts cor(am) roelants nausnydere julii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt