SAL7377, Act: R°66.2-V°66.1 (137 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°66.2-V°66.1  
Act
Date: 1483-08-21

Transcription

2020-05-01 by arlette De Paepe
Want (christ)iaen van beetse als geleyt nae deser stat recht/
voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden beijde have/
en(de) erve claus van stakenborch wair die gelegen zijn hem/
oft woute(re)n va(n) boene(n)rode d(er) stat bode in zijne(n) name alle/
de selve goede met brieve(n) gepr(esenteert) aende(n) meye(r) va(n) libbeke/
oft zijne(n) stedehoude(r) te pellenberch heeft doen leve(re)n en(de)/
dach van rechte doen beteeken(e) den voirscr(even) clause oft/
hij tegen de selve leveringe yet hadde willen allige(re)n/
Tot welken dage op heden dienen(de) als ten versterken(en)/
dage van rechte de voirscr(even) claus noch procur(eur) va(n)/
zijne(n) wege(n) gecompareert en is den voir(creven) geleydden/
trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewese(n) hebbe(n) voir en vo(n)nisse/
/ nae dat hen behoirlijck heeft gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besceydinge gesciet te zijne datmen den voirs(creven)/
geleydden vand(en) voirscr(even) goeden houden soude inde macht/
van zijnen beleyde en(de) scepen(en) br(ieven) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) is in scampno cor(am)/
scabinis augusti xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt