SAL7377, Act: R°67.3-V°67.1 (140 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°67.3-V°67.1  
Act
Date: 1483-08-22

Transcription

2020-05-12 by arlette De Paepe
Item arnt de vorste(re) slachmolde(r) die aug(usti) v[ta] lestled(en)/
bij janne de becke(re) en(de) ja(n)ne zijne(n) zone gegoet wert/
in een huys ende hoff gelegen neve(n) sinte g(er)truyden/
kerchof heeft gekint en(de) gelijdt dat hij en(de) zij(n) goede/
voirscr(even) jairlijx sculdich zij(n) te drage(n) alsulke twee peters/
lijfpen(sie) staende ten live vranx de custe(re) alse arnt wijlen/
de coste(re) met zijne(n) borgen den selve(n) vrancke(n) voir scepen(en)/
va(n) loven(e) in voirleden(en) tijden bekint hebbe(n) en(de) d(aer) voe(r) de/
selve vrancke totten goeden des voirs(creven) wijle(n) arnts de coste(re)/
geleyt is niet tegenstaen(de) dat de voirs(creven) ii pet(er)s lijfpen(sie) int/
wairscap niet begrepen en staen Geloven(de) d(aer)om de selve arnt/
de vorste(re) de selve twee pet(er)s van nu voirtane jairlijx te/
/ betalen(e) alsoe lange de voirscr(even) vrancke leve(n) sal oft/
dat hij die afleggen sal alsoe dat de ande(r) goede/
des voirscr(even) arnts wijle(n) de coste(re) d(aer)aff va(n) nu voirtaine/
ongepraemt sulle(n) bliven behalve(n) dat hij vanden/
costen vanden beleyde ongehouden zal zij(n) cor(am) oppendorp/
berghe augusti xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt