SAL7377, Act: R°84.2 (171 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°84.2  
Act
Date: 1483-09-02

Transcription

2020-06-20 by arlette De Paepe
Item den dach van recht op heden(e) dienen(de) tusschen mych(ar)de/
mangon den jongen inden name van mychairde zijne(n) vader/
geleyt zijnde tot alle(n) den goeden gielijs del tour t(er) eender/
zijden ende den selve(r) gielise t(er) ande(re) hebben de selve p(ar)tien/
uuytgestelt ende gecontinueert tot va(n) heden ov(er) xv dage(n)/
naestcomen(de) om alsdan te diene(n) alse hij op heden gedient /
soude hebben in scampno cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dempto pynnock/
roelants et nausnijde(re) septembr(is) ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt