SAL7377, Act: R°99.3 (198 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°99.3  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-14 by arlette De Paepe
Item rombout molnier van tubeque die met brieve(n) vand(en) stat/
als porte(r) heeft doen afscrive(n) alsulken pendinge oft rasteme(n)t/
als g(er)t le brasseur bijden offic(ie)r va(n) tubeque hadde doen doen op/
zeke(r) zijne haeflijcke goede d(aer)aff den dach va(n) rechte bij/
continuinacien en(de) verstrijke op heden diende heeft hem op hed(en)/
te rechte gepr(ese)nteert tege(n) den selve(n) ald(aer) hij niet gecompareert/
en is in scampno septembr(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt