SAL7377, Act: V°10.2 (16 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act
Date: 1483-06-28

Transcription

2019-02-13 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat her coenrart vand(en) me(re)n doctoir/
in beyden rechten ridder heeft geconst(itueert) geset volcomen/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) meeste(re)n janne vander/
capellen secretar(is) der stat van loven(en) thiene(n) en(de) joh(ann)ese daneels/
aut alle zijn saken die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft/
naemaels hebbe(n) sal moege(n) van zijne(n) rinten toplinthe(r) te/
foul en(de) dairomtrint te v(er)ware(n) te mane(n) in mel(iori) forma/
p(ro)mitt(ens) ratu(m) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistr)[o]/
berghe tants scabinis junii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt